บริษัท เอสซอม จำกัด
บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทดสอบทางวิศวกรรมศาสตร์ไปทั่วโลก และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีทุกชนิด
508 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600
02-476-0034
02-476-1500
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอสซอม จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างประกอบ (รับสมัครด่วน) 19 กรกฎาคม 2567
     2. หัวหน้า งานไฟฟ้าอุปกรณ์วัดและซอฟแวร์ (ด่วน) 19 กรกฎาคม 2567
     3. พนักงานบัญชี (ด่วน) 19 กรกฎาคม 2567
     4. ช่างประกอบ 19 กรกฎาคม 2567
     5. ช่างกลึง (รับสมัครด่วน) 19 กรกฎาคม 2567
     6. วิศวกรอุปกรณ์วัดและซอฟแวร์ (ด่วน) 19 กรกฎาคม 2567
     7. วิศวกรเขียนแบบและออกแบบ 19 กรกฎาคม 2567
     8. ช่างฝึกหัด (งานกลึง) 19 กรกฎาคม 2567
     9. วิศวกรงานต่างประเทศ (รับด่วน!!) 19 กรกฎาคม 2567
     10. ช่างกลึง (รับสมัครด่วน) 19 กรกฎาคม 2567