บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
การขนส่งน้ำมัน
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
เลขที่ 289 ซอยสุขุมวิท62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
081-336-2505
02-741-4039
ตำแหน่งงานของ บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถผู้บริหาร 19 กรกฎาคม 2567
     2. พนักงานรายวัน 19 กรกฎาคม 2567
     3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วนที่สุด) 19 กรกฎาคม 2567
     4. ผู้จัดการคุณภาพQMR/ผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพQMR 19 กรกฎาคม 2567
     5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(จป.ด้านความปลอดภัย) 19 กรกฎาคม 2567
     6. เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง(ด่วน) 19 กรกฎาคม 2567
     7. ธุรการ (นักศึกษาฝึกงาน) 19 กรกฎาคม 2567
     8. พนักงานขับรถขนส่งน้ำมัน 19 กรกฎาคม 2567
     9. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(ด่วนที่สุด) 19 กรกฎาคม 2567
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ(ด่วนที่สุด) 19 กรกฎาคม 2567
     11. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง 19 กรกฎาคม 2567
     12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด่วนที่สุด) 19 กรกฎาคม 2567
     13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วนที่สุด) 19 กรกฎาคม 2567
     14. ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุก 19 กรกฎาคม 2567