บริษัท ดอท ทีอีซีเอส จำกัด
บริษัท ดอท ทีอีซีเอส จำกัด และบริษัทในเครือ
เป็นผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ก่อสร้างและดูแลระบบโทรคมนาคมระดับประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการในโครงข่ายของลูกค้าอย่างที่ดีที่สุดทางด้านเทคโนโลยีและคุณภาพของงานที่ได้มาตรฐาน รวมถึงยังเป็นผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี และมีใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ระดับชาติ และเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้
1. สาขาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
2. สาขานนทบุรี จ.นนทบุรี
3. สาขาแปดริ้ว จ. ฉะเชิงเทรา
4. สาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงทรา
5. สาขาโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี
6. สาขาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
เลขที่ 334 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5673711, 085-6663727
02-5674309
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดอท ทีอีซีเอส จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำสาขาปทุมธานี) 19 กรกฎาคม 2567
     2. ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำสาขาฉะเชิงเทรา) 19 กรกฎาคม 2567
     3. ช่างไฟฟ้า(โซล่าเซลล์) 19 กรกฎาคม 2567
     4. Site Supervisor 19 กรกฎาคม 2567
     5. พนักงานบัญชี ประจำสาขาปทุมธานี 19 กรกฎาคม 2567
     6. ช่างเทคนิค ประจำสาขาปทุมธานี 19 กรกฎาคม 2567