บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภค / บริโภคด้วยรถบรรทุก ทั่วประเทศ
บริษัท มีโชค ขนส่ง จำกัด มีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจขนส่งมากกว่า 30 ปี จดทะเบียนเป็นบริษัทขนส่งในปี 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท และรถบรรทุกกว่า 300 คัน ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในการให้บริการและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพกว่า 350 คน ทำให้ในวันนี้ บริษัทมีโชค ขนส่ง จำกัด ก้าวมาเป็นบริษัท ขนส่งชั้นนำในประเทศ ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าจนสามารถให้บริการทั่วประเทศไทย และประเทศข้างเคียง ได้แก่ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา
เลขที่ 356 หมู่ 10 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
088-3771321
044-938926-7
ตำแหน่งงานของ บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ 16 กรกฎาคม 2567
     2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 16 กรกฎาคม 2567
     3. เลขานุการผู้บริหาร 16 กรกฎาคม 2567
     4. หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน 16 กรกฎาคม 2567
     5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 16 กรกฎาคม 2567
     6. เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด 16 กรกฎาคม 2567
     7. เจ้าหน้าที่บัญชี 16 กรกฎาคม 2567
     8. Sale Executive 16 กรกฎาคม 2567
     9. ช่างเซอร์วิส 1 16 กรกฎาคม 2567
     10. ช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/แอร์ รถบรรทุก 16 กรกฎาคม 2567
     11. หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ 16 กรกฎาคม 2567
     12. วิศวกรเครื่องกล / ยานยนต์ (ฝ่ายออกแบบ) 16 กรกฎาคม 2567
     13. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงานช่าง (QC) 16 กรกฎาคม 2567
     14. เจ้าหน้าที่งานตู้คอนเทรนเนอร์ 16 กรกฎาคม 2567
     15. เจ้าหน้าที่การตลาด , Marketing Officer 16 กรกฎาคม 2567
     16. เจ้าหน้าที่ขาย 16 กรกฎาคม 2567
     17. หัวหน้าทีมปฏิบัติการ 16 กรกฎาคม 2567