บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 ทำงานเป็นเสมือนหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ อาคารเลขที่ 173 วังลดาวัลย์ ถนนราชสีมาเหนือ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และได้ย้ายจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มาดำเนินธุรกิจที่มั่นคงด้วยหลักการ "คุ้มภัยด้วยหลักฐาน บริการด้วยไมตรี" เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ณ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร 10200

นอกจากการประกันอัคคีภัยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในระยะแรก ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายกิจการรับประกันภัยอัคคีภัยทั่วไป รับประกันภัยทางทะเลและขนส่งในปี 2518 และขยายกิจการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี 2521 ซึ่งมีแบบกรมธรรม์ที่สามารถให้ความคุ้มครองอย่างกว้างขวางแก่ทุกประเภทของภัย สำหรับการประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ได้เปิดบริการขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532
เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
1291 ต่อ 8368
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 21 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บริหารงานกรรมการ 16 กรกฎาคม 2567
     2. เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลระบบ 16 กรกฎาคม 2567
     3. ผู้จัดการบริหารข้อมูลระบบ 16 กรกฎาคม 2567
     4. เจ้าหน้าที่บริการสินไหม 16 กรกฎาคม 2567
     5. ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย 16 กรกฎาคม 2567
     6. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 16 กรกฎาคม 2567
     7. เจ้าหน้าที่บัญชี 16 กรกฎาคม 2567
     8. เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม 16 กรกฎาคม 2567
     9. พนักงานขาย - พ.ร.บ. (จ.เพชรบูรณ์) 16 กรกฎาคม 2567
     10. พนักงานขาย - พ.ร.บ. (จ.อุตรดิตถ์ ) 16 กรกฎาคม 2567
     11. พนักงานขาย - พ.ร.บ. (จ.ตาก) 16 กรกฎาคม 2567
     12. พนักงานขาย - พ.ร.บ. (จ.พระนครศรีอยุธยา) 16 กรกฎาคม 2567
     13. พนักงานขาย - พ.ร.บ. (จ.นครสวรรค์) 16 กรกฎาคม 2567
     14. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 16 กรกฎาคม 2567
     15. เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาชลบุรี 16 กรกฎาคม 2567
     16. เจ้าหน้าที่การตลาด 16 กรกฎาคม 2567
     17. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสารสนเทศ 16 กรกฎาคม 2567
     18. เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ 16 กรกฎาคม 2567
     19. เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน 16 กรกฎาคม 2567
     20. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด 16 กรกฎาคม 2567
     21. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 16 กรกฎาคม 2567