บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
- ผัก ผลไม้สดเมืองหนาว และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
เลขที่ 60/12 หมู่ที่4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
087-207-7728
02-070-3877
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานจัดเตรียมสินค้า 19 กรกฎาคม 2567
     2. พนักงานขับรถส่งสินค้า 19 กรกฎาคม 2567
     3. ธุรการบัญชี 19 กรกฎาคม 2567
     4. พนักงานคีย์ข้อมูล 19 กรกฎาคม 2567
     5. ธุรการจัดซื้อ 19 กรกฎาคม 2567
     6. QMR, QA / GHP, HaCCP Officer 19 กรกฎาคม 2567
     7. พนักงานส่งสินค้า 19 กรกฎาคม 2567
     8. เสมียน / ธุรการ 19 กรกฎาคม 2567
     9. ธุรการฝ่ายขาย 19 กรกฎาคม 2567
     10. หัวหน้าฝ่ายผลิต / Leader / Supervisor 19 กรกฎาคม 2567