บริษัท ฟาร์เมอร์ ซัพพลาย จำกัด
ผู้นำเข้า ผลิต และ จำหน่ายเคมีเกษตร
เลขที่ 66/9 หมู่ 9 ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
02-8859501-4
02-4088266
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฟาร์เมอร์ ซัพพลาย จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าพนักงานขาย (sale) 19 กรกฎาคม 2567
     2. ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง 19 กรกฎาคม 2567
     3. หัวหน้าส่งเสริมการขาย 19 กรกฎาคม 2567
     4. พนักงานขาย (Sale) 19 กรกฎาคม 2567
     5. พนักงานส่งเสริมการขาย 19 กรกฎาคม 2567