บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต
123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02 -201-4388 ต่อ 39413 / 097 - 2412836 ( เอมิกา )
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Trainer call center 16 กรกฎาคม 2567
     2. Telesales (เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์) เริ่มงาน 05.08.67** รับสมัครด่วน 16 กรกฎาคม 2567
     3. เจ้าหน้าที่งานรับประกันและบริการกรมธรรม์ 16 กรกฎาคม 2567
     4. Project Leader Telesales 16 กรกฎาคม 2567
     5. Supervisor Telesale 16 กรกฎาคม 2567
     6. QC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง Telesales **ทำงานอาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก** 16 กรกฎาคม 2567