สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดตั้งมาแล้ว 30 ปี โดยมีการดำเนินการด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสุขภาวะ,ผลิตสื่อและกิจกรรม,เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
45/10 หมู่ที่ 2 ซอยบางเตย 5 ถนนบรมราชชนนี ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
02-408-1600
02-408-1601 และ 02-408-1602
ตำแหน่งงานของ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ต้องการด่วน !!! เจ้าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ ค่ายสิ่งแวดล้อม 19 กรกฎาคม 2567
     2. ต้องการด่วน !!! เจ้าหน้าที่ธุรการ 19 กรกฎาคม 2567