KTC
KTC คือสถาบันการเงินชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตมามากกว่า 10 ปี และปัจจุบันกับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม ซึ่งถือว่ามีความล้ำสมัยเป็นอย่างมากเพราะสามารถอนุมัติภายใน 2 ชม. ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ขยายฐานกว้างขึ้น
KTC พร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรายได้ไม่มีขีดจำกัด ดังนี้
1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
คุณรัตนาภรณ์ 083-097-4945
ตำแหน่งงานของ KTC 34 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (สกลนคร) 16 กรกฎาคม 2567
     2. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (ขอนแก่น) 16 กรกฎาคม 2567
     3. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (อุบลราชธานี)) 16 กรกฎาคม 2567
     4. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (อุดรธานี) 16 กรกฎาคม 2567
     5. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (กาฬสินธ์ุ) 16 กรกฎาคม 2567
     6. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (หนองบัวลำภู) 16 กรกฎาคม 2567
     7. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC(ขอนแก่น) 16 กรกฎาคม 2567
     8. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) (นครราชสีมา) 16 กรกฎาคม 2567
     9. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (พิษณุโลก) 16 กรกฎาคม 2567
     10. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (นครราชสีมา) 16 กรกฎาคม 2567
     11. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) พิษณุโลก 16 กรกฎาคม 2567
     12. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) (อุบลราชธานี) 16 กรกฎาคม 2567
     13. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) นครสวรรค์ 16 กรกฎาคม 2567
     14. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (นครสวรรค์) 16 กรกฎาคม 2567
     15. Executive Advisor 16 กรกฎาคม 2567
     16. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (อุบลราชธานี) 16 กรกฎาคม 2567
     17. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 16 กรกฎาคม 2567
     18. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี) 16 กรกฎาคม 2567
     19. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) (กทม.) 16 กรกฎาคม 2567
     20. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (สมุทรปราการ) 16 กรกฎาคม 2567
     21. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ปทุมธานี) 16 กรกฎาคม 2567
     22. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (กรุงเทพมหานคร) 16 กรกฎาคม 2567
     23. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (ขอนแก่น) 16 กรกฎาคม 2567
     24. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ขอนแก่น) 16 กรกฎาคม 2567
     25. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (พิษณุโลก) 16 กรกฎาคม 2567