บริษัท แอล เค เค พริ้นติ้ง จำกัด
ผลิตสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Inkjet Indoor - Outdoor ทุกชนิด, PVC Sticker, PP Glossy, Vinyl, Banner, Tower Ad, Carwrap, Billboard, Exhibition ฯลฯ
เลขที่ 50/351-352 หมู่ 9 ถนนหนามแดง-บางพลี ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
085-3942599 / 085-6941645
02-1016238
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอล เค เค พริ้นติ้ง จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Admin ฝ่ายขาย 16 กรกฎาคม 2567
     2. พนักงานขาย 16 กรกฎาคม 2567
     3. แม่บ้าน 16 กรกฎาคม 2567
     4. ช่างพิมพ์ 16 กรกฎาคม 2567
     5. ฝ่ายผลิต 16 กรกฎาคม 2567
     6. Graphic Design, กราฟฟิค 16 กรกฎาคม 2567
     7. พนักงานขับรถ 16 กรกฎาคม 2567
     8. พนักงานจัดส่ง 16 กรกฎาคม 2567
     9. ช่างติดตั้งสติ๊กเกอร์ 16 กรกฎาคม 2567
     10. พนักงานบัญชี 16 กรกฎาคม 2567