บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่ายไก่เนื้อเป็น, ไก่สด, ไข่ไก่ในประเทศ
เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
038-026-438
038-026-439
ตำแหน่งงานของ บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการทั่วไป 19 กรกฎาคม 2567
     2. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและตรวจสอบ (Auditor) 19 กรกฎาคม 2567
     3. พนักงานสต๊อก 19 กรกฎาคม 2567
     4. ผู้จัดการสาขา-เลี้ยงไก่เนื้อ 19 กรกฎาคม 2567
     5. ผู้จัดการโรงงาน แปรรูปชิ้นส่วนไก่ 19 กรกฎาคม 2567
     6. พนักงานบัญชีโรงงานไก่สด 19 กรกฎาคม 2567
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายไก่เนื้อเป็น**ด่วน** 19 กรกฎาคม 2567
     8. สัตวบาลส่งเสริมไก่เนื้อ ด่วน!!!! 19 กรกฎาคม 2567