บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริการให้เช่าพื้นที่
651 ถนน พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
02-972-3405 ต่อ 2214
02-972-4912
ตำแหน่งงานของ บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานจัดซื้อ(ของสด) 07 เมษายน 2563
     2. กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design) 07 เมษายน 2563