บริษัท ศรีธนเอฟแอนด์บี จำกัด
ประกอบกิจการการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
10/16 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
081-6399339
ตำแหน่งงานของ บริษัท ศรีธนเอฟแอนด์บี จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานเสริฟ์ 02 เมษายน 2563
     2. หัวหน้าพนักงานเสริฟ์ (ซุปเปอร์ไวเซอร์) 02 เมษายน 2563
     3. พนักงานบาร์น้ำ 02 เมษายน 2563
     4. ผู้ช่วยบาร์ริสต้า (กาแฟ) 02 เมษายน 2563