บริษัท เจจีแอล เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นนายหน้าตัวแทนค้าในธุรกิจขนส่ง/ลอจิสติกส์
216/70 อาคาร แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02-2854488
-
02-2854489
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจจีแอล เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sales Representative 07 เมษายน 2563