บริษัท กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง จำกัด
รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
114/114 หมู่ 10 ถนนตลิ่งชัย-สุพรรณบุรี ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
02-9251131, 087-4999186
02-9251900
ตำแหน่งงานของ บริษัท กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 02 เมษายน 2563
     2. สถาปนิก 02 เมษายน 2563
     3. วิศวะ เครื่องกล 02 เมษายน 2563