บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการขายแพกเกจทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย ดำเนินกิจการมานานกว่า 5 ปี ภายใต้ Concept ที่ว่า "จ้างคนไปเที่ยว ที่เดียวในโลก"
33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ A ชั้น 16 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-0161999, 063-9011229
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด 23 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นัักสังคมสงเคราะห์ 07 เมษายน 2563
     2. นักสาธารณสุข 07 เมษายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนอัตราเงิน (ประจำเคาเตอร์) 07 เมษายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ประจำเคาเตอร์) 07 เมษายน 2563
     5. Fore Man 07 เมษายน 2563
     6. Project Site 07 เมษายน 2563
     7. Drawing 07 เมษายน 2563
     8. Ticketing&Reservation (สำรองตั๋วโดยสารและรับจองห้องพัก) 07 เมษายน 2563
     9. กราฟิกดีไซน์/ตัดต่อ 07 เมษายน 2563
     10. เจ้าหน้าที่บัญชี 07 เมษายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่การเงิน 07 เมษายน 2563
     12. Web Developer 07 เมษายน 2563
     13. Mobile Developer (IOS, Android) 07 เมษายน 2563
     14. PHP programmer 07 เมษายน 2563
     15. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service) 07 เมษายน 2563
     16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales) 07 เมษายน 2563
     17. เลขานุการประสานงานต่างประเทศ (จีน อังกฤษ และภาษาอื่นๆ) 07 เมษายน 2563
     18. Designer 07 เมษายน 2563
     19. เลขานุการ 07 เมษายน 2563
     20. ผู้บริหาร 07 เมษายน 2563
     21. เจ้าหน้าที่ไอที/Online 07 เมษายน 2563
     22. โปรแกรมเมอร์ 07 เมษายน 2563
     23. พนักงานการเงิน 07 เมษายน 2563