บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อลูแคลด จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านอลูมิเนียมและกระจกตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยได้มีการนำเข้าเครื่องจักรเฉพาะสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงาน เพื่อความเป็นมาตรฐานของงาน โดยคำนึงถึงความสวยงาม แข็งแรง ถูกต้องตรงตามหลักการติดตั้งที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
11-13 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02-3994289
02-3992651
ตำแหน่งงานของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อลูแคลด จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. จป.เทคนิค 02 เมษายน 2563
     2. ประมาณราคาและเขียนแบบ CURTAIN WALL & ALUMINIUM DOOR 02 เมษายน 2563
     3. Admin 02 เมษายน 2563
     4. โฟร์แมน 02 เมษายน 2563