บริษัท มหานคร พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป จำกัด
ธระกิจที่ปรึกษาทางด้าน บริการบัญชี/กฎหมาย/ตรวจสอบบัญชี
152 อาคารเคี่ยนหงวน 3 ชั้น 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-6515107
02-6515108
ตำแหน่งงานของ บริษัท มหานคร พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 02 เมษายน 2563
     2. พนักงานขับรถผู้บริหาร 02 เมษายน 2563
     3. แม่บ้าน 02 เมษายน 2563
     4. Associate/Lawyer 02 เมษายน 2563
     5. พนักงานบัญชี-การเงิน 02 เมษายน 2563