บริษัท ดีพี เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผลิตและจัดหน่ายหลังคา
126/193-194 ซอยวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
085-129-5588
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดีพี เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการ แอดมิน 26 กุมภาพันธ์ 2563
     2. ผู้สร้างเนื้อหา/กราฟฟิคดีไซน์ (Content Creator/ Graphic Design) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     3. พนักงานขับรถส่งสินค้า 26 กุมภาพันธ์ 2563
     4. พนักงานคลังสินค้า 26 กุมภาพันธ์ 2563