ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนทอง เฟอร์นิเจอร์
ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์โซฟา
88/48 หมู่ที่ 19 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540
02-174-7256
02-174-7032
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนทอง เฟอร์นิเจอร์ 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วางแผนการผลิต 25 กุมภาพันธ์ 2563