บริษัท จูรี่ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ งานเบาะ งานไม้ งานเย็บ โซฟา โต๊ะ ตู้ เตียง ชั้นวางสินค้า
99/55 หมู่ 4 ซอยวิริยะไกรกุล ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
094-9419891
02-9227760
ตำแหน่งงานของ บริษัท จูรี่ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. โฟร์แมน 20 กุมภาพันธ์ 2563
     2. ช่างเบาะโซฟา 20 กุมภาพันธ์ 2563
     3. ช่างเบาะ 20 กุมภาพันธ์ 2563
     4. ช่างไม้ 20 กุมภาพันธ์ 2563
     5. ช่างไม้ (กรุงเทพฯ/ปริมณฑล) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     6. ช่างเย็บ (นนทบุรี) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     7. ช่างเบาะ (นนทบุรี) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     8. ช่างไม้ (นนทบุรี) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     9. เด็กฝึกงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ 20 กุมภาพันธ์ 2563
     10. พนักงานติดรถส่งของ 20 กุมภาพันธ์ 2563
     11. ช่างเย็บ (กรุงเทพมหานคร) 20 กุมภาพันธ์ 2563