SUPER UP INTER
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายสินค้า บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมความงามและเครื่องสำอาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจในตำแหน่งต่าง ๆ มากมาย
64 ซอยลาดพร้าว 83 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
093-6312491
ตำแหน่งงานของ SUPER UP INTER 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. โอเปอร์เรเตอร์ (แอดมินเพจ) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     2. ประสานงาน แอดมินเพจ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     3. ประสานงาน แอดมินเพจ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     4. โอเปอร์เรเตอร์ (แอดมินเพจ) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     5. โอเปอร์เรเตอร์ (แอดมินเพจ) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     6. ประสานงาน แอดมินเพจ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     7. ประสานงาน แอดมินเพจ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     8. โอเปอร์เรเตอร์ (แอดมินเพจ) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     9. โอเปอร์เรเตอร์ (แอดมินเพจ) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     10. ประสานงาน แอดมินเพจ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     11. ประสานงาน แอดมินเพจ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     12. โอเปอร์เรเตอร์ (แอดมินเพจ) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     13. โอเปอร์เรเตอร์ (แอดมินเพจ) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     14. ประสานงาน แอดมินเพจ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     15. โอเปอร์เรเตอร์ (แอดมินเพจ) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     16. ประสานงาน แอดมินเพจ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     17. ประสานงาน แอดมินเพจ 26 กุมภาพันธ์ 2563