บริษัท ปากเกร็ด แบ๊กส์ จำกัด
บริษัทของเราเป็นโรงพิมพ์รับผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ อาทิ กล่องกระดาษ ถุงกระดาษแฟชั่น และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ใบปลิว แผ่นพับ โบว์ชัวร์ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ สมุดโน๊ต แคตตาล็อค แฟ้มกระดาษ ปฏิทิน วรสาร หนังสือ และงานพิมพ์รูปแบบต่างๆ

เลขที่ 425 ซอยรังสิต-นครนายก 54 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-974-3596-7,091-710-8645
02-974-3598
ตำแหน่งงานของ บริษัท ปากเกร็ด แบ๊กส์ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     2. ช่างพิมพ์เครื่องตัด 2 heidenburg SORSZ 25 กุมภาพันธ์ 2563