Agenda Systems
ธุรกิจประกอบการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีสื่อสตูดิโอและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบสารสนเทศทั้งเซอฟแวร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ
- ทางบริษัทจัดทำเป็นสินค้าในรูปแบบของการขนส่งทั้งนำเข้าและส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านและใกล้เคียง ซึ่งมีช่องทางในการจำหน่ายที่ลูกค้าให้ความสนใจหลากหลายและครอบคลุมทั่วพื้นที่เอเชีย โดยได้รับความไว้วางใจและน่าเชื่อถือในตัวอุปกรณ์และการให้บริการของทางบริษัทฯ จากกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสะดวกของการสั่งซื้อและการดูแลลูกค้าหลักการขายที่มีการจัดซื้อง่ายสะดวกและรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจมีรายได้ที่มั่นคงและเติมโต
ซอย ลาดพร้าว 83 อาคาร B-Tower แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
096-9828369
-
ตำแหน่งงานของ Agenda Systems 76 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. online แอดมินเพจ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     2. ฝ่ายตอนรับ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     3. online แอดมินเพจ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     4. online แอดมินเพจ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     5. ฝ่ายขาย, พนักงานขาย 25 กุมภาพันธ์ 2563
     6. โอเปอร์เรเตอร์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     7. online แอดมินเพจ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     8. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     9. online แอดมินเพจ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     10. ฝ่ายตอนรับ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     11. ธุรการประสานงาน 25 กุมภาพันธ์ 2563
     12. online แอดมินเพจ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     13. ประชาสัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     14. ธุรการประสานงาน 25 กุมภาพันธ์ 2563
     15. online แอดมินเพจ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     16. online แอดมินเพจ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     17. โอเปอร์เรเตอร์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     18. online แอดมินเพจ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     19. ธุรการประสานงาน 25 กุมภาพันธ์ 2563
     20. online แอดมินเพจ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     21. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     22. ฝ่ายขาย, พนักงานขาย 25 กุมภาพันธ์ 2563
     23. ธุรการประสานงาน 25 กุมภาพันธ์ 2563
     24. online แอดมินเพจ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     25. online แอดมินเพจ 25 กุมภาพันธ์ 2563