brc
จัดอบรบทางการตลาด
สุขุมวิท / bts พร้อมพงษ์
085-5879920
-
-
ตำแหน่งงานของ brc 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แนะนำข้อมูลการอบรม 26 กุมภาพันธ์ 2563
     2. การตลาด 26 กุมภาพันธ์ 2563
     3. ที่ปรึกษาด้านความงาม 26 กุมภาพันธ์ 2563
     4. ฝ่ายขาย 26 กุมภาพันธ์ 2563