บริษัท 54 คอร์ปอเรชั่นจำกัด
เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ประเภทสินค้าจัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องชาและกาแฟ เป็นสินค้าในรูปแบบการขนส่ง ทั้งยังนำเข้าและส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียงด้วย ซึ่งมีประสบการณ์การผลิตและจัดจำหน่ายมามากกว่า10ปีและคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมาจัดจำหน่ายตามราคาที่เหมาะสม ในรูปแบบที่วางขายอยู่ทั่วประเทศด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมต่อผู้บริโภค
บริษัท 54 คอร์ปอเรชั่นจำกัด
อาคารB ซอยรามคำแหง54 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
064-9465785
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท 54 คอร์ปอเรชั่นจำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ประสานงานภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2563
     2. ฝ่ายโอเปอเรเตอร์(operator) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     3. ฝ่ายแอดมินดูแลเพจ 20 กุมภาพันธ์ 2563
     4. ฝ่ายธุรการออนไลน์ 20 กุมภาพันธ์ 2563
     5. ฝ่าย Marketing Online 20 กุมภาพันธ์ 2563
     6. เปิดรับนักเรียน นักศึกษา 20 กุมภาพันธ์ 2563
     7. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2563
     8. ฝ่ายแอดมินดูแลเพจ 20 กุมภาพันธ์ 2563
     9. ฝ่ายประสานงานภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2563
     10. รับสมัครนักเรียน นักศึกษา Parttime 20 กุมภาพันธ์ 2563