บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด (VSC)
เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ มีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากฟาร์มในปะเทศไทย บริษัทผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานสากล

*(บริษัทในเครือ VSC Group)
1.) บริษัท บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (WTB)
เป็นผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนผสมของเครื่องสำอางและอาหารเสริม มีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ เราผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ บริษัทฯได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ

2.)บริษัท เอ็มพาวเวอร์ริ่ง อินโนเวชั่นส์ จำกัด หรือ EMI
เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม (OEM, ODM & OBM) ที่ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทและแบรนด์เครื่องสำอางและอาหารเสริมชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศ
เลขที่ 267/20-21 ซอยสาธุประดิษฐ์15 ถนนสาธุประดิษฐ์15 แยก 12 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
095-374-7614//095-374-1878
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด 20 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. RD Microbiology (จุลชีววิทย่) 01 เมษายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต 01 เมษายน 2563
     3. PD การเกษตร 01 เมษายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่การเงิน 01 เมษายน 2563
     5. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D เคมี) 01 เมษายน 2563
     6. Key Account Manager ฝ่ายต่างประเทศ 01 เมษายน 2563
     7. Key Account Representative Feedmill 01 เมษายน 2563
     8. Key Account Representative Vaccine 01 เมษายน 2563
     9. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(R&D Food) 01 เมษายน 2563
     10. เจ้าหน้าที่การเงิน 01 เมษายน 2563
     11. พนักงานควบคุมคุณภาพQA/QC 01 เมษายน 2563
     12. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน(Cosmetics) 01 เมษายน 2563
     13. เจ้าหน้าที่ QC เคมี 01 เมษายน 2563
     14. ช่างซ่อมบำรุง 01 เมษายน 2563
     15. พนักงานฝ่ายผลิต Cosmetics 01 เมษายน 2563
     16. เจ้าหน้าที่ประกันและควบคุมคุณภาพ (โทร.098-881-6843) 01 เมษายน 2563
     17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสัตว์น้ำ 01 เมษายน 2563
     18. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการแลป Micro Senior 01 เมษายน 2563
     19. นักวิชาการสัตว์บก (โทร.098-881-6843) 01 เมษายน 2563
     20. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เคมี) 01 เมษายน 2563