บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด (VSC)
เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ มีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากฟาร์มในปะเทศไทย บริษัทผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานสากล

*(บริษัทในเครือ VSC Group)
1.) บริษัท บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (WTB)
เป็นผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนผสมของเครื่องสำอางและอาหารเสริม มีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ เราผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ บริษัทฯได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ

2.)บริษัท เอ็มพาวเวอร์ริ่ง อินโนเวชั่นส์ จำกัด หรือ EMI
เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม (OEM, ODM & OBM) ที่ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทและแบรนด์เครื่องสำอางและอาหารเสริมชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศ
เลขที่ 267/20-21 ซอยสาธุประดิษฐ์15 ถนนสาธุประดิษฐ์15 แยก 12 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
095-374-7614//095-374-1878
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต 22 กุมภาพันธ์ 2563
     2. PD การเกษตร 22 กุมภาพันธ์ 2563
     3. เจ้าหน้าที่การเงิน 22 กุมภาพันธ์ 2563
     4. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D เคมี) 22 กุมภาพันธ์ 2563
     5. Key Account Manager ฝ่ายต่างประเทศ 22 กุมภาพันธ์ 2563
     6. Key Account Representative Feedmill 22 กุมภาพันธ์ 2563
     7. Key Account Representative Vaccine 22 กุมภาพันธ์ 2563
     8. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(R&D Food) 22 กุมภาพันธ์ 2563
     9. เจ้าหน้าที่การเงิน 22 กุมภาพันธ์ 2563
     10. พนักงานควบคุมคุณภาพQA/QC 22 กุมภาพันธ์ 2563
     11. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน(Cosmetics) 22 กุมภาพันธ์ 2563
     12. เจ้าหน้าที่ QC เคมี 22 กุมภาพันธ์ 2563
     13. ช่างซ่อมบำรุง 22 กุมภาพันธ์ 2563
     14. พนักงานฝ่ายผลิต Cosmetics 22 กุมภาพันธ์ 2563
     15. เจ้าหน้าที่ประกันและควบคุมคุณภาพ (โทร.098-881-6843) 22 กุมภาพันธ์ 2563
     16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสัตว์น้ำ 22 กุมภาพันธ์ 2563
     17. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการแลป Micro Senior 22 กุมภาพันธ์ 2563
     18. นักวิชาการสัตว์บก (โทร.098-881-6843) 22 กุมภาพันธ์ 2563
     19. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เคมี) 22 กุมภาพันธ์ 2563