บริษัท นีโอ ฟาร์มา เคม จำกัด
ขายยารักษาสัตว์ - ผลิตและขายอาหารสัตว์
364 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
02-7262400
-
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท นีโอ ฟาร์มา เคม จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายผลิต ( สมัครโทร 02-726-2400 ) รับด่วน!!จำนวนมาก 26 กุมภาพันธ์ 2563
     2. พนักงานขายอุปกรณ์ สำหรับ ฟาร์มปศุสัตว์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     3. พนักงานขายเวชภัณฑ์ สำหรับสัตว์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     4. สัตวแพทย์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     5. วิศวกรฝ่ายผลิต 26 กุมภาพันธ์ 2563