บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
180,182,184,186 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02-2950022
02-2940176
ตำแหน่งงานของ บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บุคคล/personnel 24 กุมภาพันธ์ 2563
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 24 กุมภาพันธ์ 2563
     3. พนักงานบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2563
     4. พนักงานขับรถส่งของ 24 กุมภาพันธ์ 2563
     5. เจ้าหน้าที่บุคคล 24 กุมภาพันธ์ 2563
     6. จป.วิชาชีพ 24 กุมภาพันธ์ 2563
     7. พนักงานฝ่ายผลิต 24 กุมภาพันธ์ 2563
     8. ฝ่ายขาย 24 กุมภาพันธ์ 2563
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 24 กุมภาพันธ์ 2563