บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
180,182,184,186 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02-2950022
02-2940176
ตำแหน่งงานของ บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บุคคล/personnel 30 มีนาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 30 มีนาคม 2563
     3. พนักงานบัญชี 30 มีนาคม 2563
     4. พนักงานขับรถส่งของ 30 มีนาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่บุคคล 30 มีนาคม 2563
     6. จป.วิชาชีพ 30 มีนาคม 2563
     7. พนักงานฝ่ายผลิต 30 มีนาคม 2563
     8. ฝ่ายขาย 30 มีนาคม 2563
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 30 มีนาคม 2563