บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ
เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และเป็นอันดับ 1 ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตและบริการ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญ

476/1 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
081-9107212, 084-7460228
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนประกันชีวิต (สาขาสมุทรปราการ) 16 กรกฎาคม 2562
     2. ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตและประกันภัย (สาขาสมุทรปราการ) 16 กรกฎาคม 2562
     3. ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน (สาขาสมุทรปราการ) 16 กรกฎาคม 2562
     4. เลขานุการผู้บริหาร (ผู้จัดการภาค) (สาขาสมุทรปราการ) 16 กรกฎาคม 2562