บริษัท เหล่าธงสิงห์ จำกัด
โรงงานกลั่น น้ำมันปาล์ม, น้ำมันเมล็ดในปาล์ม และ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ โดยบริษัทฯได้รับรองเครื่องหมาย อ.ย. จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งได้การรับรองมาตรฐาน GMP, Halal และ Kosher
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธีตรา เพชร , น้ำมันมะพร้าวผ่านกรรมวิธีตรา มะลิ
349 หมู่ 1 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
02-8155711, 081-9130123
02-4250499
ตำแหน่งงานของ บริษัท เหล่าธงสิงห์ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 16 กรกฎาคม 2562
     2. ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 16 กรกฎาคม 2562