บริษัท ธโนภัณฑ์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด
จำหน่าย นำเข้า อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมโรงงาน/สำนักงาน/ครัวเรือน
แรงต่ำ แรงสูง
12/124 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
02-4200565, 081-8133618
02-4202765
ตำแหน่งงานของ บริษัท ธโนภัณฑ์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการบัญชี, บัญชีบัญชี 16 กรกฎาคม 2562
     2. ธุรการทั่วไป 16 กรกฎาคม 2562