บริษัทสมาร์ท แอนด์ อีสซี่ จำกัด
การกลึง กัด เจาะ และ เชื่อมโลหะ
199/9 หมู่ที่ 7 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
038016126
038016125
ตำแหน่งงานของ บริษัทสมาร์ท แอนด์ อีสซี่ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. CNC Supervisor 16 กรกฎาคม 2562
     2. ช่างกลึง 16 กรกฎาคม 2562