บริษัท ปทุมพัชร จำกัด
ธุรกิจให้เช่า ซื้อ ขาย ฯลฯ
เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ 2 ชั้น 7 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-255-3913
-
-
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ปทุมพัชร จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 18 กุมภาพันธ์ 2563
     2. เจ้าหน้าที่การตลาด ( Marketing Officer ) โทร.02-255-3913 18 กุมภาพันธ์ 2563
     3. นิติกร-อสังหาริมทรัพย์ ฝ่ายกฎหมาย (โทร.02-255-3913) 18 กุมภาพันธ์ 2563