U star international
ประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ

2539 ชั้น 3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
094-264-0669
ตำแหน่งงานของ U star international 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. online Marketting 16 กรกฎาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด(Telesale) 16 กรกฎาคม 2562
     3. online แอดมินเพจ 16 กรกฎาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์/Online Marketing Officer 16 กรกฎาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์ 16 กรกฎาคม 2562