บริษัท พี-ทู-พี คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริการให้คำปรึกษา และบริหารจัดการโครงการก่อสร้างในด้านต่างๆ เช่น งานโครงสร้าง งานด้านสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในและงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลคุ้มค่าในด้านการดำเนินงานและงบประมาณ โดยการบริการสามารถครอบคลุมในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายในประเทศไทย
เลขที่ 292/5 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
084-745-8793
02-001-4835
ตำแหน่งงานของ บริษัท พี-ทู-พี คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Site Administrator (ธุรการโครงการ) 19 มิถุนายน 2562
     2. Site Engineer (วิศวกรสนาม) 19 มิถุนายน 2562
     3. Project Engineer (วิศวกรโครงการ) 19 มิถุนายน 2562