B.J. INTERFREIGHT CO., LTD.
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนายหน้าตัวแทนขนส่งทางเรือ ทางอากาศ เป็นตัวแทนผ่านพิธีการนำเข้า ส่งออก และมีบริการรถหัวลาก การแพ็คกิ้ง
เลขที่ 15 ซอยจันทน์ 34 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-211-6516-7
-
ตำแหน่งงานของ B.J. INTERFREIGHT CO., LTD. 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. SALES EXECUTIVE 19 มิถุนายน 2562
     2. CUSTOMER SERVICE OFFICER 19 มิถุนายน 2562