วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท
เลขที่ 290 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
027447356 ต่อ 117-118