สยาม บุทดา อมูเลท เกลเลอรี่ (Siam Buddha Amulet)
สยาม บุทดา อมูเลท เกลเลอรี่ จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลงาน ประเภทของเก่าโบราณ และของใหม่ ประติมากรรม รูปปั้น พระพุทธรูป เครื่องรางประเภทต่างๆ ทั้งศาสนาพุทธ และทุกศาสนา ที่คัดสรรมาจากหลากหลายประเทศในแถบเอเชีย และทั่วโลก

โครงการ ป๊อปปูล่า วอล์ค PW 11/72 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (เมืองทองธานี)
090-9133746, 02-1153338
ตำแหน่งงานของ สยาม บุทดา อมูเลท เกลเลอรี่ (Siam Buddha Amulet) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถประจำบ้าน 16 กรกฎาคม 2562
     2. เลขานุการ ติดตามผู้บริหาร 16 กรกฎาคม 2562