บริษัท สยาม คิวเบเวอเรจ จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ ธุรรกิจซัพพอต การตลาด ด้านโรงงานในส่วนการผลิต เครื่องดื่ม และ จัดจำหน่ายเครื่องดื่มสำเร็จรูป ส่งออก ในรูปแบบการจัดการผลิตขนาดรายย่อย จัดจำหน่ายภายในประเทศ และ ตามเขตพื้นที่ที่มีบริการรองรับการตลาดทางการค้าเครื่องดื่ม อุปโภค และ บริโภค ทั่วไป
***ทุกตำแหน่งมีการเทรนนิ่งและสอนงานเบื้องต้น พร้อมสร้างเพจ***
ซอยลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0629579962
ตำแหน่งงานของ บริษัท สยาม คิวเบเวอเรจ จำกัด 50 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนังงานประจำออฟฟิศ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     2. ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     3. ฝ่ายต้อนรับ ด่วน!! 25 กุมภาพันธ์ 2563
     4. แอดมินเพจ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     5. ประสานงานลูกเพจ ด่วน!! 25 กุมภาพันธ์ 2563
     6. ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     7. แอดมิน 25 กุมภาพันธ์ 2563
     8. ฝ่ายการตลาดออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     9. ฝ่ายประสานงานการตลาดออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     10. ธุรการออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     11. ฝ่ายดูแลโฆษณา 25 กุมภาพันธ์ 2563
     12. เจ้าหน้าที่ออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานการตลาด 25 กุมภาพันธ์ 2563
     14. ฝ่ายประสานงาน 25 กุมภาพันธ์ 2563
     15. ธุรการ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     16. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     17. ฝ่ายขาย 25 กุมภาพันธ์ 2563
     18. เจ้าหน้าที่การตลาด 25 กุมภาพันธ์ 2563
     19. ประสานงาน 25 กุมภาพันธ์ 2563
     20. โอเปอเรเตอร์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     21. รับนักเรียน,นักศึกษา Part time 25 กุมภาพันธ์ 2563
     22. แอดมิน 25 กุมภาพันธ์ 2563
     23. ธุรการ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     24. ธุรการ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     25. แอดมิน 25 กุมภาพันธ์ 2563