บริษัท สยาม คิวเบเวอเรจ จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ ธุรรกิจซัพพอต การตลาด ด้านโรงงานในส่วนการผลิต เครื่องดื่ม และ จัดจำหน่ายเครื่องดื่มสำเร็จรูป ส่งออก ในรูปแบบการจัดการผลิตขนาดรายย่อย จัดจำหน่ายภายในประเทศ และ ตามเขตพื้นที่ที่มีบริการรองรับการตลาดทางการค้าเครื่องดื่ม อุปโภค และ บริโภค ทั่วไป

ซอยลาดพร้าว 83 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
094-2640296
ตำแหน่งงานของ บริษัท สยาม คิวเบเวอเรจ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายขาย 19 มิถุนายน 2562
     2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 19 มิถุนายน 2562
     3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 19 มิถุนายน 2562
     4. ธุรการฝ่ายขาย 19 มิถุนายน 2562
     5. ฝ่ายการตลาด 19 มิถุนายน 2562
     6. ธุรการ 19 มิถุนายน 2562
     7. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 19 มิถุนายน 2562
     8. Telesale 19 มิถุนายน 2562
     9. พนักงานประจำออฟฟิต 19 มิถุนายน 2562
     10. ธุรการออนไลน์ 19 มิถุนายน 2562
     11. ประชาสัมพันธ์ 19 มิถุนายน 2562
     12. ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 19 มิถุนายน 2562
     13. ธุรการ 19 มิถุนายน 2562