บริษัท ศุภบูรณ์ จำกัด
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย รับติดตาม เร่งรัดหนี้สินทุกประเภท
21/506 ซอยรามคำแหง 142 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
02-3738883, 093 254 5692
02-3737987
ตำแหน่งงานของ บริษัท ศุภบูรณ์ จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานเร่งรัดหนี้สิน รถยนต์ (ทางโทรศัพท์) 16 กรกฎาคม 2562
     2. พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม หรือ FCR 16 กรกฎาคม 2562
     3. พนักงานเร่งรัดหนี้สินมอเตอร์ไซค์ (ทางโทรศัพท์) 16 กรกฎาคม 2562
     4. หัวหน้างานเร่งรัดหนี้สิน 16 กรกฎาคม 2562
     5. พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์(บัตรเครดิต) 16 กรกฎาคม 2562