บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
ผู้ผลิตเครื่องประดับกายที่ทำจากอัญมณี จำพวกทอง นาค เงิน ปัจจุบันเราส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยขยายอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัท ได้รับรองมาตราฐานระบบต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001:2015, OHSAS18001:2007, ISO5001:2011, ISO 14001:2004, ISO 26000:2010, Carbon Footbint, Carbon Offset Certificate, ISO 14064-1:2006, Green Industry บริษัทฯ หาผู้ที่สนใจร่วมงานกับเราเพื่อขยายธุรกิจไปด้วยกัน
128/1 หมู่ที่ 7 ซอยวัดนครชื่นชุ่ม ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
0-2814-4455 ต่อ 210
02-8143300
ตำแหน่งงานของ บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้างานฝ่ายผลิต 19 มิถุนายน 2562
     2. Casting Manager (ผู้จัดการห้องหล่อจิวเวอรี่) 19 มิถุนายน 2562
     3. Plating Technician (เจ้าหน้าที่ชุบเครื่องประดับ) 19 มิถุนายน 2562
     4. ช่างแต่งงานทอง-งานเงิน 19 มิถุนายน 2562
     5. CAD DESIGN 19 มิถุนายน 2562
     6. ช่างฝัง (ตาเปล่า) 19 มิถุนายน 2562
     7. ช่างขัด 19 มิถุนายน 2562
     8. ช่างหล่อ (CASTING TECHINCAIN) 19 มิถุนายน 2562