บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด
เป็นบริษัทในกลุ่มซินโตโกเกียว ที่ก่อตั้งมากว่า 80 ปี และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น ซินโตโกเกียวเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กหล่อและโลหะการ

เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ซอยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
035-200710-8
035-200719
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Foreman 23 พฤษภาคม 2562
     2. Purchasing Section Chief 23 พฤษภาคม 2562
     3. Sales Engineer 23 พฤษภาคม 2562