บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
บริษัทขายส่ง นำเข้า และส่งออก อุปกรณ์กีฬา และ ดนตรี มีสินค้ากระจายอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยและต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 40 ปี
5/1,5/2,5/3 ซอยกาญจนาภิเษก002 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
02-8908434
02-898711
ตำแหน่งงานของ บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการร้านโทนวิซาร์ด (ประจำสาขา Big C เพชรเกษม) 23 พฤษภาคม 2562
     2. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 23 พฤษภาคม 2562
     3. Audit 23 พฤษภาคม 2562
     4. พนักงานขับรถผู้บริหาร ( โทรสอบถาม 02-890-8434 ) 23 พฤษภาคม 2562
     5. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้า 23 พฤษภาคม 2562
     6. พนักงาน QC 23 พฤษภาคม 2562
     7. หัวหน้าแผนก Production 23 พฤษภาคม 2562
     8. พนักงานธุรการขาย (Billing) 23 พฤษภาคม 2562
     9. พนักงานติดรถส่งสินค้า ( สมัครโทร 02-890-8434 ) 23 พฤษภาคม 2562
     10. พนักงาน Staff Audit 23 พฤษภาคม 2562
     11. พนักงานบัญชีลูกหนี้ 23 พฤษภาคม 2562
     12. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดส่ง 23 พฤษภาคม 2562