แอโรคอม จำกัด
ผลิต นำเข้า ส่งออก อุปกรณ์โทรคมนาคม
20 อาคารแอโรคอม ซ.ลาดพร้าววังหิน 43
ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
02-530-1651-3
02-530-1660