แอโรคอม จำกัด
ผลิต นำเข้า ส่งออก อุปกรณ์โทรคมนาคม
20 อาคารแอโรคอม ซ.ลาดพร้าววังหิน 43
ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
02-530-1651-3
02-530-1660
ตำแหน่งงานของ แอโรคอม จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่าง (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) 20 กรกฎาคม 2562