บริษัท ออลไร้ท์ จำกัด
Green House has been operation for 15 years. It is located next to the famous Khaosan road. We have a guesthouse best for solo, couple and even group backpackers and for business travelers as well. We also serve delicious cuisine in our restaurant from local to the western food. We also offer different kinds of drinks of your choice
เลขที่ 82,84,88/1 ซอยรามบุตรี ถนนจักรพงษ์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
02-629-5882,
02-629-5880
ตำแหน่งงานของ บริษัท ออลไร้ท์ จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Executive Chef 23 พฤษภาคม 2562
     2. ผู้จัดการร้านอาหาร 23 พฤษภาคม 2562
     3. แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก 23 พฤษภาคม 2562
     4. Receptionist 23 พฤษภาคม 2562
     5. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล 23 พฤษภาคม 2562