บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยเคมี
39/3 หมู่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
035-902733
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด 39 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานควบคุมระบบสาธารณูปโภค 02 เมษายน 2563
     2. พนักงาน Packing 02 เมษายน 2563
     3. พนักงาน Ckecker 02 เมษายน 2563
     4. พนักงานตรวจสอบกระสอบอย่างละเอียด 02 เมษายน 2563
     5. พนักงาน Receive 02 เมษายน 2563
     6. พนักงานลาดตระเวน ( สนใจสมัครโทร 035-902-733 ) 02 เมษายน 2563
     7. คนสวน ( สมัครงานโทร 035-902-733 ) 02 เมษายน 2563
     8. พนักงานวิเคราะห์ (เก็บตัวอย่าง) 02 เมษายน 2563
     9. ช่างเทคนิค - ไฟฟ้า 02 เมษายน 2563
     10. ช่างเทคนิค - ก่อสร้าง 02 เมษายน 2563
     11. หัวหน้าแผนก QA (ปฏิบัติการคุณภาพ) 02 เมษายน 2563
     12. ช่างเทคนิค - ไฟฟ้า 02 เมษายน 2563
     13. พนักงานตรวจสอบ FG , WH 02 เมษายน 2563
     14. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 02 เมษายน 2563
     15. หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ 02 เมษายน 2563
     16. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการผลิต 02 เมษายน 2563
     17. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 02 เมษายน 2563
     18. คนสวน ( สมัครงานโทร 035-902-733 ) 02 เมษายน 2563
     19. พนักงานขับรถตัก (Driver Loader) สมัครโทร 035-902-733 02 เมษายน 2563
     20. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป 02 เมษายน 2563
     21. ช่างโยธา 02 เมษายน 2563
     22. ช่างยานยนต์ 02 เมษายน 2563
     23. หัวหน้าแผนก QA (ปฏิบัติการคุณภาพ) 02 เมษายน 2563
     24. หัวหน้างานดูแลความสะอาด(สัญญาจ้าง 1 ปี) 02 เมษายน 2563
     25. หัวหน้าแผนก ควบคุมคุณภาพ 02 เมษายน 2563