ดิเอีย ปาย รีสอร์ท
รีสอร์ท
254 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
0899393574
052-080093
ตำแหน่งงานของ ดิเอีย ปาย รีสอร์ท 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงแรม 02 เมษายน 2563
     2. กุ๊ก 02 เมษายน 2563
     3. พนักงานต้อนรับ 02 เมษายน 2563
     4. Bellboy 02 เมษายน 2563
     5. Food & Beverage 02 เมษายน 2563
     6. หัวหน้าแม่บ้าน 02 เมษายน 2563
     7. นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Front Office,Food & Beverage 02 เมษายน 2563
     8. บัญชี 02 เมษายน 2563