บริษัท ยูนิสตาร์ ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทยูนิสตาร์ ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำการผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี(LED)ในประเทศไทย โดยนำเข้าชิ้นส่วนประกอบหลอดไฟมาจากประเทศไต้หวันได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพระดับมาตรฐานสากลตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มตลาดและเทรนด์แสงสว่างโลกให้ความสำคัญต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) ประหยัดการใช้พลังงานแต่ให้ประสิทธิภาพแสงสว่างที่มากขึ้น หรือที่เรียกว่า อีโคไลท์ (Eco Light Trend)
888/223 หมู่ 19 ซอยยิ่งเจริญ 1 ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-1747197-8 # 111
0-2174-7196
ตำแหน่งงานของ บริษัท ยูนิสตาร์ ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรฝ่ายผลิตภัณฑ์ / Product Engineer, QA 16 กรกฎาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย (Sales Admin) 16 กรกฎาคม 2562
     3. ซ่อมบำรุง (maintenance) 16 กรกฎาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ (Admin Purchase) 16 กรกฎาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC/QA) 16 กรกฎาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Representative) 16 กรกฎาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย (sales coordinator) 16 กรกฎาคม 2562